Het Werk is gebaseerd op The Work van Byron Katie. Door uzelf een reeks vragen te stellen, onderzoekt u uw overtuigingen, oordelen of gedachten over bepaalde personen, onderwerpen of situaties. Door het beantwoorden van de vragen onderzoekt u bij uzelf wat deze gedachten met u doen en welke gevolgen dit heeft voor uw handelen en uw gedrag in bepaalde situaties. Dit leidt tot bevrijdende ontdekkingen, waardoor u in staat bent belemmerende overtuigingen en gedachten los te laten. Tijdens deze coaching leert u ook de vraagmethode op uzelf toe te passen en ook anderen met deze methode te ondersteunen.

Mindfullness

De kern van deze coaching is open aandacht, omdat we ons vaak laten meeslepen door gedachten en gevoelens die te maken hebben met het verleden, de toekomst of wat er in het heden anders zou moeten zijn. Daardoor verliezen we de aandacht voor het huidige moment, het hier en nu. We beleven onze omgeving minder intens, omdat we in gedachten steeds ergens anders zijn. Als het ons lukt om in het hier-en-nu te blijven, beleven we het leven veel intenser en zijn we ons bewust van het ware leven.

De innerlijke reis

In dit coachingstraject onderneemt u een reis, die u kan helpen problemen, die al een (lange) tijd een rol spelen in uw leven, onder ogen te zien en op te lossen. Op deze manier kunt u bevrijdt worden van langdurige klachten en emotionele blokkades. De innerlijke reis bestaat uit twee delen, te weten een emotionele reis en een fysieke reis, die afzonderlijk van elkaar kunnen worden gedaan.